Kā varu saprast, vai manam uzņēmumam ir nepieciešama ERP sistēma?

2024 03 25

Lasīšanas laiks: 9 min

Kas ir ERP sistēma un kam tā paredzēta?

ERP (Enterprise Resource Planning) ir uz centralizētas datubāzes balstīta programmatūra, kas paredzēta uzņēmuma biznesa procesu un resursu pārvaldībai. 

Vienvārdsakot, pateicoties ERP sistēmai, uzņēmuma nodaļas zina, kāds darbs katrai no tām ir veicams, nodaļas mijiedarbojas, turklāt, darba veikšanai izmanto vienu un to pašu informāciju jeb datus. Parasti ERP sistēma apvieno vairākus risinājumus un moduļus, kur katrs no tiem ir atbildīgs par noteiktiem procesiem uzņēmumā un var papildināt citus. Zemāk – moduļu saraksts, ko piedāvājam saviem klientiem:  

Noliktava. Seko līdzi preču atlikumiem, preces atrašanas vietai noliktavā, pasūtījumu piegādes laikiem, to komplektēšanai un nosūtīšanai. Palīdz plānot preču kustību un preču apjomus, kurus nepieciešams pasūtīti piegādātājiem.   

Ražošana. Atspoguļo informāciju par ražošanu reālā laikā. Palīdz plānot un optimizēt ražošanas procesus: identificēt vietas, kur process sprūst, noteikt pasūtījumu izpildes prioritātes, sasaistīt vairāku cehu darbību. 

Alga un personāls. Aprēķina un izmaksā darbiniekiem algas, ņemot vērā dažādas atalgojuma un motivācijas metodes. Palīdz plānot atvaļinājumus un citas prombūtnes, veidot darba laika grafikus, kā arī reģistrēt un kontrolēt darba laiku. 

HR-portāls. Vienkāršo iekšējo komunikāciju starp darbiniekiem, vadītājiem un personāla nodaļu.  

Grāmatvedība. Apvieno datus par aktīviem, saistībām, maksājumiem, ieņēmumiem  un kapitālu. Palīdz kontrolēt pārskatus, budžeta plānošanu un tā faktisko izpildi. 

Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, ERP sistēma varētu ietvert vienu vai vairākus risinājumus un moduļu kopumu.  

Parasti ERP sistēma ir nepieciešama vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kur biznesa procesu pārvaldība agrāk aizņēma minimālu laiku, bet, uzņēmumam augot, tas patērē milzīgus administratīvos resursus.  

ERP risinājumu nozīmi uzņēmējdarbībā ilustrē pieaugošais ERP risinājumu pieprasījums. Saskaņā ar EPC Group datiem, 64% aptaujāto uzņēmumu plāno ieviest ERP sistēmu nākamo trīs gadu laikā.

Iepazīstieties ar mūsu ERP sistēmas ieviešanas veiksmes stāstiem

Kā var saprast, vai Jūsu uzņēmumam ir nepieciešama ERP sistēma?

Jūsu vadībai un darbiniekiem nav vienota priekšstata par situāciju uzņēmumā 

Vai varat ātri atbildēt, cik pasūtījumu vidēji dienā saņemat? Vai ir mainījusies preču pašizmaksa pēdējā gada laikā un kā? Vai un kāda ir vidējā pārdošanas darījuma rentabilitāte? Vai šomēnes strādājam ar peļņu? Kādu? Mums trūkst resursu, kā un kur iegūt informāciju par uzņēmuma stāvokli reālā laikā, un kļūst arvien grūtāk pieņemt pārdomātus vadības lēmumus. 

Jūs izmantojam vairākas nesaistītas un novecojušas sistēmas 

Katra  uzņēmuma nodaļa veic uzskaiti, izvēloties programmatūru pēc saviem ieskatiem. Iespējams, ka dažas nodaļas joprojām datus sistēmā vada manuāli vai vispār veic uzskaiti tikai papīra formātā. Lai darbinieks spētu paveikt savu darbu, viņš ir spiests vienlaicīgi strādāt vairākās, savstarpēji neintegrētās programmās. 

Jūsu biznesa procesi ir necaurredzami un slikti sakārtoti 

Mums nav skaidra algoritma un instrukciju, kas darbiniekiem izskaidrotu, kā veikt noteiktus uzdevumus. Lai gan mums ir instrukcijas un algoritmi, tomēr kaut kāda iemesla dēļ darbinieki tik un tā tos neievēro. Darbinieku skaits mūsu uzņēmumā pieaug. Mēs pieņemam darbā patiesi zinošus darbiniekus, taču problēma joprojām pastāv. Acīmredzot problēma ir saistīta ar to, ka reāli procesi, ar kuriem saskaras reāli darbinieki, daļēji vai pilnīgi atšķiras no tā, kā darba gaitu ir iedomājusies vadība. 

Jūs daudz laika tērējam ikdienas uzdevumiem  

Darbinieki pārāk daudz tērē laiku, veicot rutīnas un regulārus darbus, ko viegli varētu automatizēt: piemēram, dokumentu ievadīšana, atskaišu sagatavošana, dokumentu saskaņošana. Taču pieredzējis darbinieks varētu pavadīt šo laiku, risinot stratēģiski svarīgus uzdevumus, kas viņam un uzņēmumam dotu daudz lielāku pienesumu.   

Jūsu klienti ir neapmierināti ar pakalpojumu kvalitāti 

Ja klienti sūdzas vai aiziet no mums, ir vērts padomāt arī darba efektivitāti un kvalitāti. Ar ko tas saistīts? Vai pieprasījums pārsniedz piedāvājumu? Varbūt piegādes pārāk aizkavējas? Apkalpojam klientus pārāk lēni?  Iespējams, klientiem vienkārši ir sajūta, ka mūsu uzņēmumam nav laika un resursu, lai rūpētos par katru klientu.

Kādas priekšrocības uzņēmumam sniedz ERP sistēma?

 • Pilnīgs biznesa procesu  caurspīdīgums. ERP sistēma nodrošina vadībai pilnīgu piekļuvi katram biznesa procesam jebkurā uzņēmuma nodaļā jebkurā brīdī.
   
 • Reāllaika analīze. ERP sistēma palīdz saskatīt tendences, kuras Jūs iepriekš neesat pamanījis vai tās nebija iespējams pamanīt. Jums vienmēr ir piekļuve jebkuriem datiem reāllaikā un, pamatojoties uz tiem, Jūs varat pieņemt drosmīgus, taču jēgpilnus lēmumus.
   
 • Vienoti biznesa procesi. Pateicoties biznesa procesu auditam, Jūs esat apzinājuši savus biznesa procesus, tie ir vienoti, secīgi un visiem saprotami, savukārt ERP sistēmas ieviešana paredz tās pielāgošanu tieši Jūsu biznesa procesiem nevis otrādāk. Visu procesu pamatā ir loģiski saistītu darbību secība, tā samazina cilvēciskā faktora dēļ radušos kļūdu skaitu. Tas, savukārt, nozīmē, ka arī klienti būs apmierināti.
   
 • Ikdienas uzdevumu automatizācija. ERP sistēma ļauj automatizēt rutīnu, ikdienas procesus un dod iespēju darbiniekiem koncentrēties svarīgākiem uzdevumiem. 
   
 • Labāka kross-funkcionāla sadarbība starp komandām. ERP sistēma atvieglo piekļuvi informācijai, novērš cilvēciskā faktora negatīvo pieredzi un paātrina komunikāciju starp komandām.  

Līdzīgi raksti

Saņemiet interesantākos
rakstus par biznesa procesu vadību
savā e-pastā

Izsūtīšana notiek reizi mēnesī

Vai jums ir kādi jautājumi?

Pierakstieties Solcraft demonstrācijai – mēs parādīsim un pastāstīsim visu par mūsu sistēmu jums ērtā laikā..