Cenas

Uzņēmums Solcraft sniegs jums vislabāko piedāvājumu, ņemot vērā visas jūsu biznesa specifiskās prasības! Vienkārši aizpildiet formu, norādot visus nepieciešamos produktus, un mēs jums piedāvāsim vislabāko cenu!


  Grāmatvedības programmā ietilpst virsgrāmata, bankas operācijas, analītika, automātiskie grāmatojumi, NPI, avansu maksājumu apstrāde, atskaites, pirmdokumentu žurnāli, pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaite un citas grāmatvedības uzskaitei nepieciešamās funkcijas. Vairāk informācijas pieejama šeit

  Izvēlieties papildus opcijas


  Algas un personāla programmā ietilpst algas aprēķins. Slimības lapu, atvaļinājumu un citu prombūtņu uzskaite. Darba laika grafiki un tabeles, personāla uzskaite, plašs importu un eksportu klāsts (EDS, banka u.c.), atskaites un citas noderīgas funkcijas. Vairāk informācijas pieejama šeit

  Izvēlieties papildus opcijas


  HR portālā ietilpst darbinieka personīgais kabinets, kur pieejama visa svarīgākā informācija par darbinieku. Atvaļinājumu un citu prombūtņu pieteikšana/apstiprināšana, darba laika tabeļu uzskaite un citas funkcijas. Vairāk par produktu lasiet šeit

  Izvēlieties papildus opcijas


  Noliktavas programmā ietilpst preču uzskaite, iepirkšana, pārdošana u.c. Vairāk informācijas pieejama šeit

  Izvēlieties papildus opcijas


  Ražošanas programmā ietilpst izejmateriālu saraksta definīcija (BOM), resursu uzskaite, klientu pasūtījumi un ražošanas pasūtījumu veidošana. Vairāk informācijas pieejama šeit