Programmatūras ieviešana

Īpaša projektu realizācijas metodika, t.s. iteratīva projektu tehnoloģija, ļauj veiksmīgi realizēt projektus arī ar neskaidrām prasībām. Paralēli projekta individuālas īpatnības realizācijai notiek secīga pasūtītāja prasību konkretizēšana un standarta programmas pielāgošana. Kā rezultātā klients iegūst tieši to, kas viņam ir vajadzīgs. Pateicoties tam, projekta realizācijas termiņi būtiski samazinās, projekta izmaksas var prognozēt jau sākumā.

IT uzņēmumi ļoti bieži programmu ieviešanu veic, liekot klientiem savas prasības pilnīgi aprakstīt vēl pirms projekta uzsākšanas. Realitātē šī metode ir ērta programmas ieviesējiem, taču nav izdevīga klientam, jo, pirmkārt, ir grūti definēt visus sīkumus programmai, ar kuru līdz šim nav strādāts, otrkārt, uzsākot reālu darbu ar programmu, lietotāja domas par to, kādā veidā noteiktām operācijām jānotiek un kā tām jāizskatās, bieži vien mainās. Rezultāts nereti ir tāds, ka klients ir spiests vai nu maksāt papildus naudu par tehniskā uzdevuma maiņu, vai arī lietot programmu tādu, kāda ir, neskatoties uz to, ka strādāt ar programmu būtu ērtāk un efektīvāk, ja tā būtu bijusi pielāgota savādāk.

FinaWin® programmas moduļi ir viegli un ātri pielāgojumi. Tas dod SIA Solcraft iespēju izmantot unikālo programmas ieviešanas tehnoloģiju, kura optimāli apvieno dažādas metodikas. Klients sākumā sadarbībā ar mums apraksta galvenos programmas uzdevumus, savukārt pārējās prasības klients konkretizē projekta realizācijas gaitā. Šī ieviešanas metode vislabāk nodrošina to, lai klients iegūtu tieši tādu programmatūru, kas atbilst viņa patiesajām vajadzībām bez vajadzības kaut ko lieki pārmaksāt!

Solcraft veic klienta uzņēmuma struktūras un uzskaites īpatnību izpēti, biznesa procesu novērtēšanu. Solcraft veic uzņēmuma uzskaites shēmu izstrādi saskaņā ar programmas komplektāciju un darba vietu skaitu, atsevišķu darba vietu projektēšanu un pasūtītāju papildus prasību sagatavošanu. Ja klients vēlas, Solcraft izstrādās arī detalizētu tehnisko uzdevumu.

Programmatūras ieviešanas process

Programmatūras ieviešana sākas ar programmas sagatavošanu uzstādīšanai. Sakumā, ja ir nepieciešams, Solcraft darbinieki veiks speciālas noskaņas pēc saskaņotas papildus prasību specifikācijas. Pēc tam klientam tiek uzstādīta gatava ekspluatācijai standarta (default) programmas versija, kurās tiek pārnesti dati no klienta iepriekšējās grāmatvedības uzskaites programmas, lai klientam tas nebūtu jāveic manuāli.

Pēc tam seko programmas individuāla pielāgošana klienta vajadzībām. Tiek konfigurētas lietotāju tiesības saskaņā ar to funkcijām, tiek pielāgotas drukas formas, operāciju ievadformu šabloni un veikti citi nepieciešamie un vēlamie pielāgojumi. Ļoti draudzīgs Interfeiss ļauj lietotājiem ātri uzsākt pamatdatu ievadīšanu.

Paralēli tiks veikta lietotāju apmācību darbā ar programmu. Mūsu speciālists arī parādīs Jums, kā nelielus pielāgojumus veikt pašiem, piemēram, mainīt darba vietas konfigurāciju, dokumentu ievadformas, pielāgot pārskatus. Ļoti draudzīgs interfeiss ļauj lietotājiem ātri uzsākt pamatfunkciju izpildīšanu.

Pēc patstāvīga darba uzsākšanas vēl mēnesi Solcraft bez maksas uzturēs programmu un pieredzējuši speciālisti sniegs visas nepieciešamās konsultācijas.

SIA Solcraft nodrošina arī programmatūras garantiju kuras laikā bez maksas tiks novērstas pilnīgi. visas programmas kļūdas, gadījumā, ja tādas radīsies!