30 gadu pieredze

30 gadu pieredze ERP sistēmu izstrādē

Optimizēti risinājumi

Optimizēti risinājumi klientiem ar sarežģitiem darbības procesiem.

Atbalsts

Ātra individuāla apkalpošana, izmantojot attālinātu savienojumu.

30 GADU PIEREDZE

Par SOLCRAFT

Solcraft ir viens no vadošajiem grāmatvedības un biznesa vadības programmatūras izstrādātājiem Baltijā un piedāvā vienu no populārākajām grāmatvedības programmām Latvijā – FinaWin®.

Solcraft SIA dibināta 1991. gadā uz Plānošanas zinātniski pētnieciskā institūta lietišķās programmēšanas nodaļas pamata un tobrīd bija viena no pirmajām informācijas tehnoloģiju kompānijām Latvijā.

Šobrīd Solcraft ir vairāk nekā 30 gadu pieredze programmatūras un biznesa IT risinājumu izstrādē. Šo gadu gaitā Solcraft ir parādījis sevi kā zinošu ekspertu uzskaites un vadības procesu automatizācijas jomā dažādu nozaru un dažāda lieluma uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām. Uzņēmumā Solcraft strādā augsti kvalificēti programmētāji, konsultanti un analītiķi ar padziļinātām zināšanām IT, grāmatvedības un uzņēmumu resursu vadības jomās.

Solcraft pastāvīgi pilnveido savus izstrādātos IT produktus, piedāvājot jaunākos un modernākos risinājumus grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmu izstrādes jomā. Savu klientu interesēs pastāvīgi pētām un ieviešam savā programmā FinaWin® jaunākos sasniegumus un inovācijas informācijas tehnoloģiju jomā, tai skaitā Open Source produktus, kuri pilnveido funkcionālās iespējas, būtiski uzlabo ātrdarbību, atvieglo lietotāju darbu un ievērojami samazina programmas cenu. Solcraft piedāvātie IT risinājumi palīdz uzņēmumiem un organizācijām būtiski paaugstināt iekšējās kontroles un vadības sistēmas efektivitāti, kā arī saglabāt biznesa ekonomisko drošību, noturību un stabilitāti.

Kvalitātes politika

 • SOLCRAFT definē kvalitāti kā pakalpojumu sniegšanu atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām kvalitātei un saskaņā ar iekšējām KVS procedūrām. SOLCRAFT vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes, kā arī iekšējo kvalitātes kritēriju mainīgumu.
 • Par kvalitātes politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs darbinieks. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas īstenošanā. SOLCRAFT vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai.
 • SOLCRAFT kvalitātes politikas mērķis ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem šādās sfērās:
 • grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmu izstrāde – grāmatvedības risinājumu projektēšana, ieviešana, programmatūras uzturēšana, lietotāju apmācīšana, konsultācijas, servisa uzturēšana;
 • projekta realizācija: nodrošināt kvalitatīvu un ātru programmu pielāgošanu, personāla apmācību;
 • programmas apkalpošana: nodrošināt kvalitatīvus servisa pakalpojumus – individuālu personāla apmācību, konsultācijas lietotāja darba vietā, FinaWin® programmatūras visu veidu apkalpošanu, likumdošanas izmaiņu ieviešanu, papildus speciālo atskaišu izstrādāšanu, programmu atjaunināšanu, Linux serveru operētājsistēmu instalēšanu, datu bāzu servera monitoringu, arhivācijas un drošības sistēmas veidošanu, konsultācijas par serveriem, darbstacijām, tīkliem, kases aparātiem, svariem utt.
 • līgumu izpilde: detalizēti pildīt līgumu prasības un noteikumus. Šie pakalpojumi atbilst LR un starptautiskajiem standartiem.
 • Kvalitātes politika tiek realizēta ar atbalstošu darbību palīdzību, kas vērstas uz SOLCRAFT mērķu sasniegšanu:
 • Pilnveidot un attīstīt SOLCRAFT definētus procesus, analizēt konstatētās nepilnības un izstrādāt nepilnību novēršanas pasākumus.
 • Attīstīt esošus programmproduktus un izveidot jaunus.
 • Attīstīt uzņēmuma infrastruktūru, personāla resursus un zināšanas.
 • Apzināties un analizēt SOLCRAFT darbības riskus: gan ilglaicīgus, gan ikgadējos, gan katra projekta riskus.
 • Ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus.
 • SOLCRAFT politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek sniegti, lai uzturētu noteikto kvalitātes līmeni un apkalpošanu atbilstoši klienta prasībām un vēlmēm. SOLCRAFT nodarbojas ar savas darbības uzlabošanas pasākumiem, tai skaitā ar neatbilstošas kvalitātes produkcijas skaita samazināšanu, pieņemot attiecīgās darbības, kas aprakstītas KVS procedūrās.
 • SOLCRAFT vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus Kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai.
 • SOLCRAFT SIA vadība akcentē uzticēšanos katram uzņēmuma darbiniekam. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Katrs uzņēmuma darbinieks ir iepazīstināts ar tā kvalitātes politiku, kā arī ar metodēm un procedūrām, kuras tiek izmantotas, lai īstenotu noteikto kvalitātes politiku dzīvē.
 • SOLCRAFT vadība apzinās savu līderības funkciju, izstrādājot nākotnes vīzijas, nodrošinot to izpildi, uzņemoties atbildību par pieņemtiem lēmumiem, nodrošinot visu darbinieku motivēšanu darbam, veicot risku analīzi un ātri reaģējot uz krīzes situācijām, ja tādas rodas.
 • Kvalitātes vadības rokasgrāmata un procedūras ir dokumenti, kuri nodrošina uzņēmuma apkalpošanas un kvalitātes līmeni kopumā. Viss uzņēmuma personāls stingri ievēro noteiktās procedūras, lai izpildītu organizācijas uzņemtās saistības pakāpeniskā kvalitātes standartu ieviešanā un pielietošanā.
 • Uzņēmuma vadība no savas puses apņemas īstenot šādas darbības:
 • precīzi formulēt amata pienākumus un atbildību par to izpildi;
 • motivēt katru darbinieku kvalitatīvai amata pienākumu pildīšanai;
 • palīdzēt darbiniekiem profesionālā izaugsmē;
 • veidot katra darbinieka un organizācijas darba kvalitātes un efektivitātes kopumā pastāvīgas kontroles mehānismu.
 • Uzņēmuma vadība katru gadu nosaka un pārskata mērķus kvalitātes jomā katrai apakšnodaļai un organizācijai kopumā.
PROGRAMMAS IEVIEŠANA

Mēs parūpēsimies par Jūsu biznesa procesu optimizāciju.

Īpaša projektu realizācijas metodika, t.s. iteratīva projektu tehnoloģija, ļauj veiksmīgi realizēt projektus arī ar neskaidrām prasībām!

01

Projekta izpēte

Tiek sastādīta prasību specifikācija.

02

Programmas uzstādīšana

Tiek uzstādīta gatava ekspluatācijai standarta programmas versija.

03

Programmas pielāgošana

Programmas individuāla pielāgošana klienta vajadzībām.

04

Ieviešana

Datu pārnešana un lietotāju apmācība darbā ar programmu.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni!

Mēs domājam ārpus ierastajiem rāmjiem.
IT risinājumi

Jaunu, prasībām atbilstošu, modernu un aktuālu IT risinājumu izstrāde.

Programmatūras ieviešana

Programmatūras ieviešana un individuāla pielāgošana klientu vajadzībām,

Programmatūras izstrāde

Programmas FinaWin® izstrāde, nepārtraukta attīstība un pilnveidošana.

IT atbalsts

Ieviestās programmas uzturēšana, jaunumu un izmaiņu ieviešana,

IEPAZĪSTI MŪS

Mūsu klienti ir kopā ar mums jau 30 gadus!

 • 30 gadu pieredze

  Šobrīd Solcraft ir vairāk nekā 30 gadu pieredze programmatūras un biznesa IT risinājumu izstrādē.

 • Latvijas produkts

  FinaWin ir Latvijā izstrādāta programmatūra kas nodrošina to pašu, ko starptautiski risinājumi, bet par krietni saprātīgākām cenām.

 • Bezmaksas datu pārnešana

  Nodrošinam bezmaksas datu pārnešanu no Jūsu iepriekš lietotās programmatūras, lai Jums tas nebūtu jāveic manuāli.

image
 • Mēs esam tehnoloģiski orientēts uzņēmums. Mēs pastāvīgi pētām un plaši izmantojam jaunākos sasniegumus informācijas tehnoloģiju jomā. Klientiem piedāvātie IT risinājumi ir mūsu unikāla izstrāde, kuru esam rūpīgi izpētījuši, un to plaši pielieto mūsu klienti. Programmai FinaWin® ir tūkstošiem lietotāju.
 • FinaWin® programmtūras liela priekšrocība ir tā, kā pielietotās unikālās tehnoloģijas, plašā analītika un funkcionalitāte ļauj veidot sarežģītus uzskaites modeļus un īsa laika periodā pielāgot tos uzņēmuma individuālai specifikai.
 • FinaWin® programmas ir ļoti elastīgas: var papildināt datu bāžu tabulas, var mainīt interfeisu, darba vietas konfigurāciju, dokumentu ievadformas un tās apstrādes algoritmus, var veidot jebkura veida atskaites.
 • Ļoti ērts un vienkāršs interfeiss, ātra pamatdatu ievadīšana un atskaišu sagatavošana, efektīva ieviešanas metodoloģija nodrošina ātru darba uzsākšanu un praktisku programmatūras pielietošanu.
 • FinaWin® ļauj koriģēt datus, ņemot vērā likumdošanas ierobežojumus un pasūtītāja vēlmes. Katram lietotājam var individuāli noskaņot viņa tiesības pieejai pie informācijas.
 • Īpaša projektu realizācijas metodika, t.s. iteratīva projektu tehnoloģija, ļauj realizēt projektus arī ar neskaidrām prasībām. Paralēli projekta realizācijai notiek secīga pasūtītāja prasību konkretizēšana, kā rezultātā klients iegūst tieši to, kas viņam ir vajadzīgs. Pateicoties tam, projekta realizācijas termiņi būtiski samazinās, projekta izmaksas var prognozēt jau sākumā.
  Augstākās drošības pakāpes Eiropas Savienības finansēšanas līdzekļu uzskaiti un mūsu LINUX OS servera instalāciju ir apstiprinājis starptautiskais audits.
 • Visas programmas tiek individuāli pielāgotas katram pasūtītājam un dinamiski attīstītas, lai apmierinātu mūsu klientu augošās prasības. Lietotājiem tiek piedāvāts plašs atskaišu klāsts.
 • Programmas apkalpošana, ko veic pats izstrādātājs, kā tas ir mūsu gadījumā, vienmēr ir kvalitatīvāka un drošāka, pateicoties pieredzei, detalizētai produkta pārzināšanai. Mēs spējam nodrošināt ātru reaģēšanu uz pasūtījumiem, pasūtītāja vajadzībām. Ar vēlmi nodrošināt saviem klientiem kvalitatīvu servisu SolCraft SIA sertificējis apkalpošanas procesus saskaņā ar kvalitātes vadības standartiem ISO 9001:2008.

Jebkuras sarežģītības pakāpes projektu realizācijas veiksmīgais pamats ir mūsu GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMA, kuras sastāvā ir programmatūras FinaWin® Finanses un Dokumenti, FinaWin® Alga, FinaWin® Materiālās vērtības pamatmoduli.

FinaWin® Grāmatvedības programma ļauj grāmatvedim savā uzņēmumā izveidot ideālo standarta grāmatvedības uzskaiti.

Mūsu grāmatvedība jau sākotnēji ir sagatavota standarta uzskaites veikšanai.

Iekšējais iebūvētais algoritmu kopums ļauj ātri izvēlēties vajadzīgo standarta uzskaites variāntu un uzsākt darbu programmā viena mēneša laikā.

FinaWin® grāmatvedības programma ir precīza, droša sistēma ar jaudīgu analītiku un atbalsta Latvijas grāmatvedības uzskaites specifiku un LR un ES likumdošanas prasības.

Ērta un ātra dokumentu ievadīšana, kopēšana, meklēšana, filtrēšana, koriģēšana. Tas ievērojami atvieglo grāmatvedības darbu.

Viegli saprotams interfeiss un plašs atskaišu klāsts padara šo programmu par katra grāmatveža neaizstājamu palīgu.

Kārbiņas ar produktiem:
FinaWin® Finanses un Dokumenti, FinaWin® Alga, FinaWin® Materiālās vērtības /Pamatlīdzekļi

 • Programmu kompleksa FinaWin® moduļu arhitektūra ļauj katram uzņēmumam individuāli izvēlēties programmatūras sastāvu. Programmatūras minimālā komplektācija ir pamatmodulis, ar kuru ir saistītas papildus opcijas un to funkcionalitāte (programmatūras konfigurācija), ko nosaka individuāli katram pasūtītājam.
 • Sistēmas modulārā uzbūve dod iespēju optimāli komplektēt katru lietotāja darba vietu atbilstoši ikdienas darba funkcijām. Rezultātā, pasūtītājs saņem un maksā tikai par tiem moduļiem, ko reali lieto, nepārmaksājot par lieku funkciolitāti.
 • Pēc programmatūras iegādes Jūs saņemsiet apmācību un standarta grāmatvedības uzskaites pielāgošanu.
 • Mūsu klientu interesēs mēs pastāvīgi pētām un plaši izmantojam Open Source (bezmaksas) produktus un komponentes. Jā tie reāli pilnveido funkcionālās iespējas, būtiski uzlabo ātrdarbību, vienkāršo darbu ieviešam tos savas programmas. Tas ievērojami samazina projektu izmaksas.
 • Tehnoloģiski ir iespējams izmantot Windows, Linux, Unix operētājsistēmas kā datu bāzes servera platformu. Pateicoties tam, ka OS Linux ir Open Source (bezmaksas) produkts, mēs plāši piedāvājam OS Linux servera instalāciju. Šobrīd mūsu Linux servera instalācija ir specializēti noskaņota un izstrādāta ar augstas drošības pakāpi, kas ir apstiprināta starptautiskā auditā.
 • Solcraft ir vietējais izstrādātājs un pie mums nav gada maksas par tiesībām izmantot iegādāto programmatūru. Jūs maksājiet tikai par mūsu pakalpojumiem.
 • Izdevīga uzturēšana. FinaWin® programmas ir ļoti elastīgas. SQL datu apstrādes tehnoloģijas izmantošana ļauj ātri un rentabli pielāgot programmu konkrētām vajadzībām, kā arī sniedz izstrādātājiem iespēju veikt izmaiņas un papildinājumus par saprātīgām cenām. FinaWin® programmas lielā mērā var pielāgot arī pasūtītāja IT speciālists.
 • FinaWin® ir optimāla izvēle, ņemot vērā cenu, kvalitāti, funkcionalitāti un tehnoloģijas līmeni. FinaWin® jaunākā versija ir labākā investīcija Jūsu uzņēmumā!
 • 25 gadu pieredze finanšu un biznesa vadības programmatūras izstrādē.
 • Optimizēti risinājumi klientiem ar sarežģitiem darbības procesiem, intensīvu dokumentu plūsmu;
 • Elastīga pielāgošana, individuāli noskaņojumi;
 • Viegla paplašināmība;
 • Praksē pārbaudīta, lietotājam draudzīga un intuitīvi saprotama programmas saskarne;
 • Vairāk nekā 100 gatavu drukas formu, pārskātu iekļaušana standarta piedāvājumā;
 • Ātra individuāla apkalpošana, izmantojot drošu attālinātu savienojumu TeamViewer;
 • IT pakalpojumi vienuviet.

Mūsu svarīgākie sasniegumi:

Jau 1991. gadā tika izstrādāta pati pirmā programmas versija Fina®, kas darbojās OS DOS vidē, savukārt 1995. gada tapa pirmā programmas versija OS Windows vidē FinaWin®. Kopš tā laika programmatūra tika nepārtraukti attīstīta, Solcraft regulāri nāca klajā ar jaunām – vēl labākām – programmas versijām.

1999. gadā FinaWin® tiek pielāgota Linux operētājsistēmai. Turklāt jau 15 gadus mēs veicam OS Linux specializētu instalāciju, kura atbilst visstingrākajām prasībām attiecībā uz datu drošību un ir veiksmīgi izgājusi starptautiskas auditoru kompānijas pārbaudi

Kopš 2000. gada Solcraft saviem klientiem piedāvā programmu Replikācija, kas nodrošina automātisku datu apmaiņu reālā laika režīmā starp attālinātām struktūrvienībām, datu bāzēm

2002. gadā FinaWin® kļuva par vienīgo vietējo programmu Baltijā, kurā Eiropas Savienība atļāva veikt SAPARD līdzekļu uzskaiti. Pa šo laiku FinaWin® versija, kas speciāli pielāgota ES līdzekļu uzskaitei, ir izgājusi divus starptautiskus auditus.

2008. gadā Solcraft iegūst ISO 9001:2008 sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma IT risinājumu ieviešanas, pielāgošanas un lietotāju atbalsta atbilstību visām šī standarta prasībām.

2011. gadā Solcraft par godu 20 gadu jubilejai izstrādā īpašu programmas FinaWinSolis® „Jubilejas versiju“, kas ir jau 6. programmas versija. Jaunā versija piedāvā jaunas funkcijas: jaunus formu un atskaišu dizaineri, notikumu monitoru, lietvedības funkcijas, e-parakstu, vienkāršotu filtrēšanu, būtiski uzlabotu interfeisu, ātrdarbību un citus lietotājiem patīkamus uzlabojumus. Tiek ievesta Internet “mākoņa’’ programmas modulis SelfServiss.

2012. gadā pāreja uz Firebird 2.5 versiju.

2013. gadā “pāreja uz EURO” – tehnoloģisko risinājumu izstrāde, ieviešana.

2014. gadā ir izstrādāts jauns modulis – Lietvedība.

2015. gadā ir izlaista jaunākā FinaWin® 7.0 versija ar Unikodiem, jaunākas funkcijas: mobilo termināļu aplikācijas, sarežģīto projektu vadība, izmaksu pārrēķins priekš precīza pašizmaksu aprēķina.