Algas programma

FinaWin® ALGA – modulis, ar kura palīdzību tiek veikta darba algas aprēķināšana un automātiska visu nepieciešamo atskaišu izveide.

GALVENĀS FUNKCIJAS:

 • algu aprēķins gan pēc pamatalgas, gan pēc stundu tarifa likmes
 • apmaksa par darbu naktī, svētkos, virsstundām
 • darbinieki ar vairākām slodzēm
 • gabaldarba aprēķins
 • detalizētās darba laika uzskaites tabele (plānotā un faktiskā)
 • slimības lapas aprēķins gan pēc standarta, gan pēc summētā darba laika
 • atvaļinājumu aprēķins, atvaļinājuma rezerve
 • apdrošināšanas prēmijas (veselības, nelaimes gadījumu, maksājumi pensiju fondos)
image
 • neierobežots piemaksu, ieturējumu skaits pēc dažādu veidu aprēķina formulām
 • visas nepieciešamās atskaites VID un to eksports uz EDS
 • statistikas atskaites (statistika 2.darbs, statistika 5.darbs)
 • jebkuras papildus atskaites iekšējai lietošanai
 • individuāla darba laika kalendāra izveide un algas, atvaļinājuma un slimības lapu aprēķins atbilstoši izveidotajam kalendāram
 • izmaksas: alga, avansi, neierobežots skaits starpmaksājumu
 • maksājumu eksports uz jebkuru banku
 • aprēķina automātisks sadalījums pa projektiem un ekonomiskajiem klasifikatoriem
 • aprēķins atpakaļ – ievadot darbinieka neto algu, programma aprēķina bruto algas apmēru
 • i-tabele – iespēja darbiniekiem elektroniski, izmantojot internetu, aizpildīt darba laika tabeles un elektroniski nosūtīt tās grāmatvedībai. Grāmatvedībai akceptējot tabeli, nostrādāto stundu skaits automātiski ievadās programmā.
 • e-norēķinu lapiņas – iespēja norēķinu lapiņas automātiski izsūtīt pa e-pastiem
 • automātiskie grāmatojumi uz finanšu uzskaites moduli (FW Finanses, SAP, Axapta, Navision u.c.)
 • iespēja veidot vairākas, savā starpā neatkarīgas datu bāzes ar iespēju pārslēgties starp tām
 • lietvedības opcija, iespēja ierakstiem datu bāzē pievienot un saglabāt ar tiem saistītus dokumentus (pdf, doc, jpg u.c.), tādējādi visi dokumenti atrodas vienkopus un ir ērti atrodami un apskatāmi
 • notikumu monitors, ar kura palīdzību lietotāji var sekot līdzi visām datu izmaiņām, kas veiktas konkrētajā dokumentā, kā arī katra konkrētā lietotāja veiktajām izmaiņām, kā arī ievadīt lietotāju interesējošus notikumus un vienmēr būt informētiem par tiem
 • iespēja ierobežot lietotāju tiesības, lai konkrētam lietotājam būtu pieejama tikai viņam domātā informācija
 • iebūvēts e-paraksts

Detalizētu informāciju par FinaWin Algas moduli Jūs variet iegūt, zvanot vai rakstot mums uz e-pastu, kā arī piesakoties bezmaksas konsultācijai un programmas demonstrācijai.

Programmas interfeiss

Piesakieties  bezmaksas konsultācijai vai programmas demonstrācijai!

Mūsu klientu menedžeris ar Jums sazināsies un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem, kā arī vienosies ar Jums par programmas demonstrācijai ērtāko laiku.