Algas un personāla programma

Programma alga un personāls automatizē galvenos cilvēkresursu vadības procesus, kā arī algas aprēķināšanu, nodokļu aprēķināšanu, pārskatu un izziņu veidošanu, ņemot vērā Latvijas likumdošanas aktu aktuālās prasības.

Algas aprēķins

 • Algu aprēķins gan pēc pamatalgas, gan pēc stundu tarifa likmes
 • Papildu piemaksu aprēķināšana (virsstundas, brīvdienas, svētki u.c.bonusi)
 • Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšana (dzīvības, veselības apdrošināšana, maksājumi privātajiem pensiju fondiem u.c.)
 • Avansa maksājumi un neierobežoti daudz starpizmaksas
 • Iepriekšējo periodu VSAOI un IIN pārrēķins
 • Neto/Bruto algas kalkulators

Slimības lapas, atvaļinājumi un citas prombūtnes

 • Dažādu veidu atvaļinājumu uzskaite
 • Slimības lapu un atvaļinājumu aprēķins
 • Neizmantoto atvaļinājumu dienu uzskaite
 • Iespēja neierobežotā daudzumā izveidot dažāda veida papildus atvaļinājumus

Grafiki un tabeles

 • Darba laika grafika plānošana ar ” no- līdz” laikiem
 • Maiņu sastādīšana
 • Tabeļu aizpildīšana manuāli vai automātiski, pamatojoties uz darba grafiku
 • Slimības lapu un atvaļinājumu aprēķināšana, pamatojoties uz darba grafiku
 • Atvaļinājumu, slimības lapu un citu prombūtņu parādīšana darba grafikā
 • Virsstundu uzskaite, kā arī darbs svētku dienās un nakts maiņās

Personāla uzskaite

 • Darbinieka kartiņa
 • Darba attiecību Dokumentu ģenerācija u uzglabāšana
 • Dažādu veidu pārskatu un izziņu izveide un uzskaite
 • OVP uzskaite ar atgādinājumiem par to termiņu tuvošanos
 • Darbiniekiem izsniegto labumu uzskaite
 • Amatu saraksts ar vakancēm
 • Kursu un apmācību uzskaite un plānošana
 • Dažāda veida atvaļinājumu uzskaite un plānošana

Eksports un imports

 • Slimības lapu imports no EDS sistēmas
 • Nodokļu grāmatiņu imports no EDS sistēmas
 • Darba algas eksports uz jebkuru banku
 • Grāmatojumu eksports uz jebkuru ārējo sistēmu
 • Importējiet un eksportējiet visus datus no / uz citām ārējām sistēmām
 • Pārskatu eksports dažādos formātos

Atskaites

 • Norēķinu lapiņas un tās nosūtīšana uz darbinieka e-pastu
 • Atvaļinājumu vai slimības lapu aprēķināšanas protokoli
 • Visi nepieciešamie pārskati VID un to eksports uz EDS
 • Statistikas pārskati (2. darbs un 5. darbs)
 • Jebkādi pārskati iekšējai lietošanai
 • Pivot tipa atskaites
 • Eksporta pārskati

Cits

 • Ātrā datu meklēšana un filtrēšana
 • Datu izmaiņu izsekošan
 • Lietotāju veidu, lomu, piekļuves tiesību pārvaldība
 • Grāmatojumu eksports Grāmatvedības programmā
 • Notikumu monitorings

Integrācija ar trešo pušu servisiem

Algu un personālu var integrēt ar grāmatvedības sistēmām,
bankām un daudz ko citu

Maksājiet tieši par to, ko lietojat

Izvēlieties tikai tos moduļus, kas nepieciešami tieši jūsu kompānijas efektīvam darbam un maksājiet tikai par tiem.

image

Ir pienācis laiks atbrīvoties no liekas papīra birokrātijas

Solcraft alga un personāls ir integrēts ar mūsu darbinieku pašapkalpošanās portālu – tas atvieglo iekšējo saziņu starp darbiniekiem, nodaļu vadītājiem un personāldaļu. Novērš lieko papīra birokrātiju, pārnesot darbinieku pieteikumus un komunikāciju tiešsaistē.

image

Ir jautājumi?

Reģistrējieties Solcraft demo – mēs parādīsim un pastāstīsim visu par mūsu sistēmu jums izdevīgā laikā.