Grāmatvedības programma

Solcraft grāmatvedības programma palīdz vieglāk veikt uzskaiti, veidot un sastādīt pārskatus – un tas viss, ņemot vērā aktuālos Latvijas tiesību aktus. Izrakstiet rēķinus, sastādiet aktus, aprēķiniet algas, nodokļus un iemaksas, vadiet ienākumu un izdevumu virsgrāmatu un ievērojami Ietaupiet laiku, pateicoties integrācijām ar bankām.

Virsgrāmata

 • Mūsu grāmatvedības programma nodrošina neierobežotu kontu plānu, ieskaitot ārpusbilances kontus
 • Dokumentu sagataves un grāmatojumu shēmas
 • Apgrozījums pa partneru kontiem, analītiskiem griezumiem
 • Automātiskie grāmatojumi
 • Parādu uzskaite

Bankas operācijas

 • Automātiska bankas izrakstu importēšana
 • Pielāgotu grāmatojumu izveide, automātiskas dokumentu piesaistes maksājumiem
 • Masveida maksājumu izveide grāmatvedības programmā
 • Banku importa korektuma pārbaude

Analītika

 • Grāmatojumi dažādos analītiskos griezumos
 • Kontu vai kontu grupu apgrozījums dažādos analītiskos griezumos

Automātiskie grāmatojumi

 • Automātiski grāmatojumi no citiem Solcraft produktiem (Alga, Noliktava, Pamatlīdzekļi)
 • Automātiski grāmatojumi no ārējām sistēmām
 • Skonto atlaides ģenerēšana pie ienākošā maksājuma
 • Sistēmiski grāmatojumi: konta slēgšana, valūtas pārrēķins utt.

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi (NPI)

 • Brīdinājumi par NPI informācijas ievadīšanu (izdevumu konts, periods utt.)
 • Automātiska sadale pa mēnešiem, proporcionāli dienām
 • Automātiska analītisko griezumu pārnešana
 • NPI, ievadot kredītkontu
 • Iepriekšējo periodu uzkrāto izdevumu grāmatojumi

Avansa maksājumu apstrāde

 • Avansa rēķinu žurnāls ar visu maksājumu statusiem
 • Automātiska ienākošā avansa maksājuma un PVN grāmatošana, ja tiek apmaksāts avansa rēķins
 • Automātiska informācijas nodošana Noliktavai par apmaksātu avansa maksājumu
 • Automātiska rēķinu izveide tieši grāmatvedības programmā no apmaksātajiem avansa maksājumiem

Atskaites

 • Grāmatvedības programma sniedz iespēju ģenerēt jebkuras atskaites, pamatojoties uz sistēmas datiem
 • Pivot tipa atskaites
 • Izvērstie pārskati
 • Datu importēšana un eksportēšana no ārējām sistēmām
 • Plāna-fakta noviržu attēlošana
 • KPI, koeficientu attēlošana

Primāro dokumentu žurnāli

 • Rēķini
 • Pirkumu kontu apstrāde
 • Avansa pārskati
 • Maksājumi
 • Kases orderi

Algas aprēķināšana

 • Aprēķina iespējas gan pēc stundu tarifa likmes, gan pēc pamatalgas;
 • Piemaksu un bonusu aprēķināšana (virsstundas, svētku dienas, brīvdienas);
 • Dažāda veida apdrošināšanas prēmiju aprēķins (veselības, dzīvības, nelaimes gadījumu);
 • Avansa izmaksas un neierobežots daudzums starpizmaksu;
 • VSAOI un IIN iepriekšējo mēnešu pārrēķins;
 • Algas kalkulators Neto uz Bruto aprēķinam.

Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaite

 • Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaite
 • Pamatlīdzekļu kartiņas un atskaites par to kustību
 • Pamatlīdzekļu klasifikācija pēc dažādiem filtriem: adreses, procesi, konti
 • Materiāli atbildīgo personu norādīšana
 • Nolietojuma aprēķināšana pēc dažādām metodēm
 • Inventerizācija dažādos analītiskos griezumos
 • Iespēja pievienot pirmdokumentu failus
 • Iespēja izveidot uzlīmes ar pamatlīdzekļu informāciju
 • Iespēja pārvietot, izsniegt un invenarizēt pamatlīdzekļus, izmantojot skenerus

Cits

 • Dokumentu (attēlu, PDF failu utt.) reģistrēšana grāmatvedības dokumentu, darījumu partneru, līgumu utt. reģistros
 • Dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu
 • Vairāku uzņēmumu uzskaite atsevišķās datu bāzēs
 • Vairāku uzņēmumu virsgrāmatu konsolidācija
 • Automātiska valūtas kursu importēšana no ECB

Integrācija ar trešo pušu servisiem

Grāmatvedības programmu var integrēt ar
EDI / EDA, grāmatvedības sistēmām,
bankām un daudz ko citu

Maksājiet tieši par to, ko lietojat

Izvēlieties tikai tos moduļus, kas nepieciešami tieši jūsu kompānijas efektīvam darbam un maksājiet tikai par tiem

image

Ir pienācis laiks atbrīvoties no liekas papīra birokrātijas

Solcraft alga un personāls ir integrēts ar mūsu darbinieku pašapkalpošanās portālu – tas atvieglo iekšējo saziņu starp darbiniekiem, nodaļu vadītājiem un personāldaļu. Novērš lieko papīra birokrātiju, pārnesot darbinieku pieteikumus un komunikāciju tiešsaistē.

image

Ir jautājumi?

Reģistrējieties Solcraft demo – mēs parādīsim un pastāstīsim visu par mūsu sistēmu jums izdevīgā laikā.