Noliktavas programma

Solcraft noliktavas programma palīdzēs automatizēt procesus Jūsu noliktavā un kontrolēt visas preču kustības reālajā laikā. Samazināt izmaksas un padarīt piegādes ķēdi elastīgāku!

Preču uzskaite

 • Preču saņemšana un izsniegšana
 • Preču pārcenošana un norakstīšana
 • Preču atlikumu uzskaite pa noliktavām
 • Preču atgriešana un kredītrēķini
 • Norakstīto preču uzskaite pēc FIFO vai konkrētām partijām
 • Preču pārvietošana starp noliktavām
 • Pilnīga vai daļēja preču inventarizācija

Preces

 • Preču grupas un kategorijas
 • Preču attēli
 • Prece ar vairākiem svītrkodiem un QR kodiem
 • Preču taras vai iepakojuma uzskaite
 • Izmēri (garums, platums, augstums) un preču svars (Neto un bruto)
 • Savstarpēji aizvietojamas preces

Pārdošana

 • Klientu pasūtījumu izveide un to izpildes kontrole
 • Elastīgs cenošanas un atlaižu modulis
 • Avansa rēķinu izveide
 • Preču rezervācija
 • Pilnīga un daļēja preču nosūtīšana
 • Kredītkontrole ar automātisku pasūtījuma izsniegšanas bloķēšanu

Iepirkumi

 • Iepirkumu plānošana, pamatojoties uz preču apgrozījumu
 • Krājumu kontrole pēc MIN-MAX metodes
 • Pasūtījumu ģenerēšana piegādātājiem
 • Pasūtīto preču daudzumu un plānoto piegāžu datumu atspoguļošana
 • Trūkstošo preču pasūtīšana
 • Piegādātāju cenu un artikulu uzskaite

Darbs ar skeneriem

 • Preču pieņemšana
 • Preču izvietošana
 • Pasūtījumu komplektēšana
 • Inventarizācija
 • Preču uzskaite pa plauktiem

Papildus

 • Darījumi jebkurā valūtā
 • Klienta PVN automātiskā pārbaude
 • Intrastat (1A, 2A, 1B, 2b) un dabas resursu nodoklis
 • Noliktavas procesu automatizācija, izmantojot svītrkodu skeneri
 • Dokumentu nosūtīšana pa e-pastu PDF formātā
 • Automātiska dokumentu grāmatojumu izveide

Integrācija ar trešo pušu servisiem

Solcraft noliktavas programmu var integrēt ar
internetveikaliem, POS un kases aparātiem, EDI / EDA,
grāmatvedības sistēmām un citām sistēmām

Maksājiet tikai par to, ko lietojat

Izvēlieties tos moduļus, kas nepieciešami efektīvai Jūsu biznesa uzskaitei un maksājiet tikai par to, ko lietojat

image

Arī preču dokumenti būs kārtībā

Solcraft noliktavas programma ir integrēta ar mūsu Grāmatvedības programmu. Jums nekad nebūs problēmu ar rēķiniem, pavadzīmēm un citiem preču dokumentiem.

image

Ir jautājumi?

Reģistrējieties Solcraft demo – mēs parādīsim un pastāstīsim visu par mūsu sistēmu jums izdevīgā laikā.