Pamatlīdzekļu uzskaites programma

FinaWin® Finanses – mūsdienīga grāmatvedības programma ar jaudīgu arhitektūru un speciāliem iekšējiem informācijas apstrādes algoritmiem, kas dod iespēju veikt jebkuras sarežģītības grāmatvedības uzskaiti, finanšu analīzi un budžeta plānošanu.

Ātrs, ērts, vienkārši lietojams un viegli saprotams interfeiss un plašs atskaišu klāsts padara šo moduli par katra grāmatveža neaizstājamu palīgu.

FinaWin® MATERIĀLĀS VĒRTĪBAS – pamatlīdzekļu, to nolietojuma un kustības uzskaites sistēma. Īpaša programmas vērtība ir profilu struktūra, pateicoties kurai materiālās vērtības var ērti uzskaitīt pa atsevišķiem profiliem ar iespēju redzēt visas materiālās vērtības vienlaicīgi, kā arī viegli pārvietot materiālās vērtības no viena profila uz citu, turklāt dažādiem profiliem var tikt piemērotas atšķirīgas likumdošanas prasības.

Profili:

 • Pamatlīdzekļi
 • Mazvērtīgais inventārs
 • Noliktava (nelietotās materiālās vērtības)
 • Ieguldījuma īpašums
 • Pamatlīdzekļi, noņemti no ekspluatācijas
 • Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos (līzings)
 • Nepabeigtā celtniecība utt.
image

Pamatlīdzekļu uzskaites programmas Pamatmodulis

Uzskaites funkcijas:
 • Pamatlīdzekļu, to kustības – pieņemšanas, izslēgšanas, pārvietošanas, kapitālieguldījumu, aizstāšanas, pārcenošanas – uzskaite un atbilstošu dokumentu noformēšana.
 • Inventarizācija – inventāra sarakstu un inventarizācijas aktu veidošana un izdruka.
 • Iespējama pamatlīdzekļu sistematizācija un sadalīšana pēc iekšējām adresēm, materiāli atbildīgajām personām, kontiem, grupām, finansēšanas avotiem (*) u.c.
 • Iespēja norakstīt vai pievienot daļu no pamatlīdzekļa.
 • Visu veidu uzskaites kartītes.
Pamatlīdzekļu aprēķina funkcijas:
 • Finanšu nolietojuma aprēķins gan pēc lineārās metodes, gan pēc degresīvās metodes, ņemot vērā likvidācijas vērtību.
 • Finanšu amortizācijas aprēķināšanas iespēja pa iekšējām adresēm, kontiem, grupām.
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļiem atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantam: atsevišķi tiek rēķināts nolietojums 1.kategorijas pamatlīdzekļiem, jaunajām automašīnām, ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un pamatlīdzekļiem, kas saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti tikai daļēji.
Atskaites:
 • Plašs atskaišu un pārskatu klāsts: pa kontiem, iekšējām adresēm, grupām, kategorijām, pēc finansēšanas avotiem (*), Ekonomiskā Klasifikatora (EK) kodiem (*), pamatlīdzekļu kustības atskaite, apgrozījumu pārskats par jebkuru periodu, u.tml.
 • Amortizācijas atskaites pa materiāli atbildīgām personām, finansēšanas avotiem (*), Ekonomiskā Klasifikatora (EK) kodiem (*).
 • Iespēja izdrukāt uzskaites kartītes visiem pamatlīdzekļiem par noteiktu periodu (gadu).
 • Iespēja izdrukāt inventāra sarakstus (inventarizācijas aktus) pa visām materiāli atbildīgajām personām vai apakšadresēm uz noteiktu datumu.
 • Iespēja izveidot un izdrukāt “UIN nolietojuma” atskaiti katram pamatlīdzeklim.
 • Neierobežots drukas formu skaits ar iespēju lietotājam pašam koriģēt esošās un veidot jaunas drukas formas.
  (*) – sk. papildus opcijas.

Pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas Papildus opcijas

Projekti (finansēšanas avoti). Iespēja izveidot un izmantot finanšu avotu katalogu, lai sadalītu gan visu pamatlīdzekļu kustību, gan nolietojuma norakstīšanu pa projektiem, līgumiem, finansēšanas avotiem budžeta iestādēm (piemēram, pamatbudžets, investīcijas, dažādas finansēšanas programmas).

Papildus klasifikators. Iespēja izveidot un izmantot papildus klasifikatoru, lai papildus sadalītu gan visu pamatlīdzekļu kustību, gan nolietojuma norakstīšanu. Budžeta iestādēs papildus klasifikatoru var izmantot, lai sadalītu nolietojuma norakstīšanu pa EK kodiem. Programma nodrošina grāmatojumu noskaņošanu un amortizācijas atskaišu izveidošanu gan pa finansēšanas avotiem, gan pa Ekonomiskā klasifikatora kodiem.

Pamatlīdzekļu realizācija. Pamatlīdzekļu realizācijas funkcija ar attiecīgo dokumentu noformēšanu, grāmatojumu veidošanu un attiecīgo atskaišu noskaņošanu.

Pamatlīdzekļu sadalīšana. Iespēja norakstīt vai pievienot daļu no pamatlīdzekļa.

e-Inventarizācija. Risinājums paredz iespēju veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, izmantojot Mobilos Datu termināļus un svītru kodus, tādējādi būtiski atvieglojot un paātrinot inventarizācijas procesu. Programma nodrošina pamatlīdzekļu un inventāra uzskaiti ar svītrkodiem: materiālajām vērtībām svītrkodi tiek piešķirti, izdrukāti, pielīmēti. Inventarizējot struktūrvienību, Datu terminālis rāda, cik pamatlīdzekļi ir atrasti un cik vēl šajā telpā jābūt pamatlīdzekļiem, kas atvieglo trūkstošo pamatlīdzekļu meklēšanu, kā arī veido protokolu par veiktām darbībām un to rezultātiem.

Automātiskie grāmatojumi. Katram dokumentam sistēma automātiski formē nepieciešamos grāmatojumus, kuri tiek eksportēti uz finanšu uzskaites moduli FinaWin® FINANSES (ir iespēja grāmatojumus sūtīt uz SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV u.c.). Programma pieļauj ļoti plašas grāmatojumu noskaņošanas iespējas: dokumenti tiks pilnībā un atbilstoši konkrēta uzņēmuma uzskaites struktūrai atainoti grāmatvedības uzskaitē.

Vairāku datu bāžu versija. Iespēja veidot vairākas, savā starpā neatkarīgas datu bāzes ar iespēju pārslēgties starp tām, neizejot no programmas.

Lietvedības opcija. Iespēja ierakstiem datu bāzē pievienot un saglabāt ar tiem saistītus dokumentus (pdf, doc, jpg u.c.), tādējādi visi dokumenti atrodas vienkopus un ir ērti atrodami un apskatāmi.

Notikumu un Brīdinājumu sistēma. Standarta Notikumu un Brīdinājumu sistēma informē par materiālo vērtību atlikumu nepietiekamību (zemāks nekā noteiktais minimums), par iekārtas lietošanas laika notecēšanu u.tml.

e-Paraksts. Ja vēlaties saviem klientiem sūtīt rēķinus un citus dokumentus elektroniskā formātā ar elektronisko parakstu, mēs Jums piedāvājam drošu elektroniskā paraksta sistēmu. Jūsu paraksts elektroniskajā vidē – unikāla simbolu kombinācija, kuram piemīt tāds pats spēks kā Jūsu ar roku rakstītajam parakstam. Elektronisko parakstu var ievietot jebkurā dokumentā gan elektroniskajā, gan papīra. Elektroniskā paraksta serveris dod iespēju apliecināt, ka šo elektronisko dokumentu ir parakstījusi konkrētā persona, kā arī jebkurā brīdī identificēt jebkuru parakstu ar konkrēto lietotāju un konkrēto dokumentu. Juridiski elektroniskā paraksta izmantošana pamatota ar vienošanos starp sadarbības partneriem par elektroniski parakstīto dokumentu apriti.

Detalizētu informāciju par FinaWin moduli Materiālās vērtības Jūs variet iegūt, zvanot vai rakstot mums uz e-pastu, kā arī piesakoties bezmaksas konsultācijai un programmas demonstrācijai.

Piesakieties  bezmaksas konsultācijai vai programmas demonstrācijai!

Mūsu klientu menedžeris ar Jums sazināsies un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem, kā arī vienosies ar Jums par programmas demonstrācijai ērtāko laiku.