HR-portāls

HR portāls vienkāršo iekšējo komunikāciju starp darbiniekiem, nodaļu vadītājiem un personāldaļu. Kartiņa ar aktuālo informāciju par katru darbinieku – atvaļinājumiem, slimības lapām un komandējumiem, darba grafikiem un darba laika uzskaites tabelēm – tagad visa svarīgākā informācija darbiniekam ir pieejama 24/7. Tas samazina vadītāju un personāldaļas slogu, kā arī novērš nevajadzīgu dokumentu kārtošanu.

Kartiņa ar aktuālo informāciju par darbinieku

 • Vārds un uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Fotoattēls
 • Amata nosaukums
 • Kontaktinformācija
 • Vieta uzņēmuma organizatoriskajā struktūrā
 • Informācija par prombūtni un aizvietotāja kontakti

Darba attiecību vēsture uzņēmumā

 • Nodaļas, amati un algas – kas un kā laika gaitā ir mainījies uzņēmumā.
 • Darba līgums, vienošanās un to pielikumi.
 • Algas lapiņas, atvaļinājuma un slimības lapu protokoli(vienuviet).

Atvaļinājums, slimības lapas un citas prombūtnes

 • Atvaļinājumu plānošana visai nodaļai.
 • Atvaļinājumu vēsture.
 • Atvaļinājumu un citu prombūtņu atlikumi(donora dienas, apmaksātas brīvdienas).
 • Atvaļinājuma pieteikšana un tālākais apstiprināšanas process.
 • Aizvietotāja norādīšana atvaļinājuma laikā.
 • Iespēja izveidot jaunus prombūtņu veidus: apmācību kursi, darbs no mājām u.t.t.

Komandējumi

 • Darbinieka komandējuma pieprasījumu iesniegšana, norādot komandējuma mērķi, komandējuma naudas apmēru, aviobiļetes un viesnīcu rezervācijas
 • Iespēja fiksēt komandējuma dienas naudas summu
 • Darbinieka komandējuma atskaites aizpildīšana un iesniegšana

Darba laika grafiki

 • Nodaļu darba laika grafiku sastādīšana pēc iepriekš sagatavotiem šabloniem.
 • Darbiniekam iespēja apskatīt savu grafiku un to apstiprināt(un komentēt).
 • Paziņojumi darbiniekam par izmaiņām e-pastā un/vai SMS.
 • Sagatavojot grafiku uzreiz redzēt gan darbinieku, gan visas nodaļas stundu kopsummu.
 • Rekursiju veidošana un iespēja kopēt grafikus citiem.

Darba laika uzskaites tabeles

 • Darba tabeļu izveidošana.
 • Iespēja darbiniekam izveidot pašam savu darba laika tabeli un iesniegt to apstiprināšanai.
 • Nodaļu vadītājiem iespēja norādīt piemaksas (darbiniekiem) uzreiz tabelē.
 • Iespēja kontrolēt virsstundu apjomu kopumā visām nodaļām.

Intranets

 • Uzņēmuma iekšējie dokumenti(veidlapas, informatīvie materiāli u.c.)
 • Uzņēmuma aktualitāšu saraksts
 • Uzņēmuma pasākumu kalendārs

Integrācija ar trešo pušu servisiem

Solcraft noliktavas programmu var integrēt ar
internetveikaliem, POS un kases aparātiem, EDI / EDA,
grāmatvedības sistēmām un citām sistēmām

Maksājiet tieši par to, ko lietojat

Izvēlieties tikai tos moduļus, kas nepieciešami tieši jūsu kompānijas efektīvam darbam un maksājiet tikai par tiem.

image

Ar vienu klikšķi - personāla nodaļā

Mūsu pašapkalpošanās portāls ir integrēts ar Algu un Personāla programmu, kas automatizē galvenos personāla vadības procesus: no darba laika plānošanas līdz nodokļu aprēķināšanai un algu izmaksai.

image

Ir jautājumi?

Reģistrējieties Solcraft demo – mēs parādīsim un pastāstīsim visu par mūsu sistēmu jums izdevīgā laikā.