Risinājumi visām nozarēm

Vai esat gatavi atbildēt uz šodienas konkurences izaicinājumiem kā vairumtirgotājs? Vairumtirdzniecība šodien ir kļuvusi par sarežģītu un dinamisku uzņēmējdarbības veidu, kur tirgus dalībniekiem jārisina vairākas konkurences problēmas, tajā skaitā:

 • Nodrošināt stabilu klientu prasību izpildi un stabilu pieprasījumu;
 • Nepārtraukti pielāgoties, ņemot vērā mainīgās piegādātāju izmaksas un pārdošanas cenas;
 • Dinamiski pārvaldīt dažādu produktu krājumus;
 • Uzskaite cenu svārstībām un izmaiņām piegādes ķēdē;
 • Sadarboties tieši ar klientiem, atsakoties no starpnieku pakalpojumiem;
 • Pārraudzīt iespējas iegūt tirgus daļu, un palielināt ieņēmumus.

Parasti vairumtirdzniecības izplatīšanas jomā konkurenti ir labi informēti, un viņi reaģē operatīvi – reaģēšanas ātrumam uz tirgus situācijas izmaiņām ir izšķiroša nozīme. Pareizi biznesa vadības instrumenti kā programmatūra, var – izmantojot informācijas apmaiņu – ļauj izdarīt ātru un pareizu lēmumu pieņemšanu, kas dod izšķirošas priekšrocības konkurences cīņā.
Vairumtirdzniecības biznesā ir liela nozīme racionālām procedūrām, inventāra kontrolei, pārdošanas un iepirkšanas rīkojumu izpildei, un loģistikai – šo visu šodien lielā mērā uzticam programmatūrai.

Vai Jūsu esošās sistēmas ir labākais veids, kā risināt šīs problēmas? SolCraft piedāvā programmatūras kompleksu FinaWin, kurš balstās uz ilggadīgu pieredzi vairumtirdzniecības biznesa modeļa īstenošanā un optimizācijā.

Vai šī programmatūra ir pieejama arī mazajiem un vidējiem izplatītājiem? Vidēja un liela mēroga vairumtirgotājiem bieži vien praksē ir dažādas vajadzības īstenojot vairumtirdzniecības scenārijus – ar SolCraft programmatūru mērķis ir labi sasniedzams visiem. SolCraft programmatūra ir ļoti elastīgi pielāgojama, un pilnībā funkcionāla dažāda izmēra uzņēmumos. Uzņēmumu vadītāji var izvēlēties iegādāties vai maksāt ikmēneša abonēšanas maksu par vairumtirdzniecības izplatīšanas programmatūras moduļiem, viņiem arī ir iespēja ieguldīt klātienē aparatūrā un infrastruktūrā, vai izvēlēties SolCraft atbalstīto datu modeli mākonī.

image

Mūsdienu konkurences un straujā attīstības ritma apstākļos, būvniecības projektu un objektu pārvaldība jau sen ir kļuvusi par komplicētu uzdevumu, kur uzņēmuma vadībai svarīgi jebkurā laikā gūt reālu pārskatu par konkrēto objektu stāvokli, progresu, reālajām izmaksām un patērētajiem un nepieciešamajiem resursiem.

Cik īsti būvnieka biznesam izmaksā neefektīva objektu pārvaldība, un kādas tad ir galvenās mūsdienu problēmas būvniecības objektu un projektu pārraudzībā?

Dokumentu pārvaldība un aprite. Mūsdienu būvniecības objekts nav tikai līguma parakstīšana starp pasūtītāju un izpildītāju – mūsdienās pats būvniecības process sastāv no neskaitāmām atļaujām, apakšprojektiem, apakšuzņēmēju un piegādātāju līgumiem, sertifikātiem, pavadzīmēm, aktiem, utt., utjpr. Ir praktiski neiespējami šim visam izsekot ar tēvutēvu metodēm, visus dokumentus saliekot mapītēs, un vēlāk cerot atrast vajadzīgo. Mūsdienīgs situācijas risinājums ir jaudīga elektroniska dokumentu reģistrācijas, aprites un pārvaldības sistēma, kas ļauj īsā laikā atrast vajadzīgos dokumentus.

Savlaicīgi brīdinājumi par svarīgiem notikumiem. Ne mazāk svarīga par pašiem dokumentiem un atļaujām ir to darbības un derīguma termiņu kontrole. Šim nolūkam brīdinājumu sistēmai dokumentu pārvaldībā ir izšķiroša nozīme – daudzas atļaujas un sertifikātus dažu dienu laikā atjaunot nav iespējams. Savukārt savlaicīgi saņemot brīdinājumu no sistēmas, iespējams visu nokārtot bez panikas jau laicīgi.

Materiālo vērtību aprites kontrole. Projektu biznesā bieži pastāv problēma ar nozaudētām, neuzskaitītām, utt. materiālajām vērtībām, kuras tiek izdalītas uz noteiktu laiku (celtniecības mašīnas, instrumenti, utml.). Risinājums ir vienotas materiālu uzskaites sistēmas ieviešana, kur reģistrē visu materiālo vērtību kustību – nosūtīšanu uz/starp objektiem, atbildīgās personas, utt.

Projektu statusa kontrole. Uzņēmuma vadībai jebkurā brīdī ir svarīgi redzēt – kurā stadijā ir pats objekts, cik naudas iztērēts pret plānoto, cik vēl jāapgūst, kad prognozēts objektu pabeigt. Sekojot šim visam elektroniski, izteikti samazinās neprognozētu aizturu un kavējumu risks, paātrinās nepieciešamo lēmumu pieņemšana.

Automatizēta finanšu kontrole. Mūsdienās praktiski visi maksājumi būvniecībā tiek kārtoti elektroniski – tie ir ērti un viegli kontrolējami. Savukārt to izsekojamība un konkrēto norēķinu veikšana bieži vien vēl ir grāmatveža roku darbs. Ieviešot elektronisku uzņēmuma iekšējo finanšu kontroles sistēmu, visi finanšu jautājumi risinās daudz operatīvāk – nav vairs nemitīgi jākonrolē izmaksas, limiti, atbildīgās personas, maksājumu datumi un paši maksājumi – Jūsu vietā šo uzņemas darīt datorizēta finanšu pārvaldības sistēma

Biznesa rentabilitātes un peļņas analīze. Uzņēmuma vadībai ir svarīgi redzēt reālo peļņu par katru objektu – cik tad īsti galu galā ir nopelnīts no konkrētā objekta. Cik klients ir samaksājis parasti var saprast ātri pēc bankas izdrukas – savukārt laikā izstieptā izdevumu daļa ar izmantotajiem materiāliem, mašīnām, iekārtām darba algām, u.c. resursiem bieži vien nepareizi rēķinot rada maldīgu ainu. Piemēram iekārtas un darbinieki var secīgi vai paralēli būt nodarbināti vairākos objektos – šai gadījumā vitāli svarīgs ir atbilstošs izmaksu sadalījums, lai iegūtu pareizu rezultātu un neiedzīvotos zaudējumos.

Kā padarīt uzņēmuma darbību efektīvāku un celt rentabilitāti?
Viens no instrumentiem, kas risina gan augstākminētās problēmas, gan citas ikdienas situācijas būvniecības un projektu biznesā ir SIA SolCraft programmatūras komplekss FinaWin. FinaWin funkcionalitāte automatizē praktiski visas būvniecības uzņēmuma aktuālās darbības jomas:

 • Finanses un dokumenti, budžetu kontrole un Lietvedība;
 • Projektu un objektu pārvaldība, kontrole;
 • Pamatlīdzekļi un materiālās vērtības;
 • Algas un personāldaļa;
 • Noliktava, preces un pakalpojumi.
image

SolCraft ražošanas vadības programmatūra piedāvā viegli lietojamas ražošanas pārvaldības iespējas, paredzētas tieši ražošanas uzņēmumiem. Bieži nepieciešama ļoti elastīga un daudzpusīga programmatūru, lai izveidotu ražošanas uzsākšanas rīkojumu, konfigurēt pašu izstrādājumu, pasūtīt nepieciešamos materiālus no noliktavas/piegādātājiem. Ar SolCraft programmatūru Jūs varat dot rīkojumus pašai ražošanai, konfigurēt izstrādājumu, pasūtīt materiālus, vai veikt jebkuras citas ražošanas procesā nepieciešamās darbības. SolCraft ražošanas vadības programmatūra ir papildināta ar pilnu piegādes ķēdes pārvaldību, uzdevumu izpildes un izstrādājumu izplatīšanas iespējām – viss tiek piegādāts vienā biznesa platformā. SolCraft ražošanas risinājumi ietver darba uzdevumu pārvaldību, materiālu prasības plānošanas (MRP) programmatūru, vienkāršotās ražošanas, ražošanas izpildes sistēmu (MES), un Master Data Management (MDM), lai adresētu visas jūsu ražošanas pārvaldības vajadzības. SolCraft paplašinātais ražošanas pārvaldības risinājums ietver uzlabotas kvalitātes kontroles un produkta dzīves cikla vadības (PLM) risinājumus, piedāvā atbalstu rūpniecībai, nodrošina atbilstību valsts un industrijas noteiktajām reglamentējošām prasībām, mēra kvalitāti un uzlabo izmaksu kontroli, vienlaikus realizējot paredzēto ražotspējas apjomu un nodrošinot paredzētos ilgtspējības standartus.

SolCraft ražošanas vadības programmatūra nodrošina nepārtrauktu darbības ciklu darbiniekiem, reālā laika savienojumu (kur nepieciešams) un nodrošina lielāku biznesa manevrēt spēju, lai sasniegtu maksimālu procesa efektivitāti. SolCraft programmatūra nozīmē modernizēt pieeju savai ražošanai ar izcilību. SolCraft risinājums ir mērogojams, elastīgs, un ērti konfigurējams – lieliska izvēle uzticot programmatūrai ražošanas vadību.

ERP Cloud – Jūsu ziņā. SolCraft piedāvā patiesu datu izvietošanu mākonī. SolCraft nodrošina visu lielumu uzņēmumiem pilnvērtīgu ERP risinājumu par atbilstošu ikmēneša abonēšanas maksu. Mūsu piedāvājums ir funkcionāli identisks ar lokālā tīkla izvietošanas iespēju, kas sniedz Jums iespēju un pielāgot savu ieviešanas modeli, saskaņā ar jūsu biznesa vajadzībām.

image

Maksimizē savu peļņu, izmantojot pārdomātu un efektīvu mazumtirdzniecības programmatūru, viegli pārvaldi visus savus produktus – vai jums ir viens SKU vai tūkstošiem.

Esošo un vēsturisko produktu imports. Migrē produktus no jau esošas tirdzniecības vietā vai interneta veikalā, pārnesot esošos datus.
Produkta variantu uzskaite. Izveido ātri vairākus līdzīgus produktus, kas atšķiras ar izmēru, krāsu vai modifikāciju, ja nepieciešams. Jūs varat sasaistīt produktus kopā, lai veidotu jaunus produktus, piemēram, dāvanu grozus, vai sadalīt vienu produktu vairākos.
Svītrkodi un uzlīmes. Importējiet esošos svītrkodus vai drukājiet jaunus. Bez pūlēm pievienojiet jaunus produktus, veidojiet iepirkuma pasūtījumu, uzskaitiet krājumus.
Produkta organizācija. Kategorizēt savus produktus ar nosaukumu, veidu, marku, piegādātāju, piegādātāja kodu, SKU, uzlīmēm. Viegli veidojiet pielāgotus pārskatus, veiciet inventāra uzskaiti vai koordinējiet sasaisti ar jūsu tiešsaistes veikalu.
Centralizēts produktu katalogs. Pārvaldīt vienu centrālo produktu katalogu un sinhronizējiet savus produktus pa visiem saviem kanāliem, lai novērstu dubulto datu ievadi un samazinātu cilvēku kļūdas.

image

Ir daudz grāmatvedības un biznesa vadības programmu ar dažādām iespējām, tāpēc svarīgi ir atrast pareizo programmatūru tieši jūsu profila pakalpojumu uzņēmumam, vispirms atbildot uz jautājumu – kāda veida pakalpojumu uzņēmumam jums vajag programmatūru? Kad runa ir par labāko programmatūru, uz servisu orientētus uzņēmumus parasti var iedalīt divās grupās:

 • profesionālo pakalpojumu uzņēmumi;
 • komerciālo pakalpojumu uzņēmumi.

Arhitekti, inženieri, juristi un konsultanti – visi nodrošina ļoti dažādus pakalpojumus, bet viņu darbs parasti tiek aprakstīts kā “profesionālie pakalpojumi.” Savukārt uzņēmumi, kas piedāvā to, ko varētu raksturot kā “komercpakalpojumu”, nodrošina vairāk “zilo apkaklīšu” tipa pakalpojumus. Komerciālo pakalpojumu uzņēmumi ir tipveidā pārstāvēti ar B2C operācijām, lai gan tie var būt arī B2B. Piemēri komerciālo pakalpojumu uzņēmumiem ietver dažādus tehniskās apkopes uzņēmumus, ikdienas pakalpojumu sniedzējus, servisa jomas uzņēmumus, utt. Ir daudz līdzību tajā, kā komerciālo pakalpojumu uzņēmumi strādā, tāpēc tiem ir svarīgi atrast programmu, kas vērsta tieši uz komerciālo pakalpojumu sniedzējam aktuāliem ikdienas scenārijiem. SolCraft programmatūra pilnībā šo nodrošina.

Grāmatvedības programmā, kas paredzēta pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem operācijām ir sava specifika – grāmatvedība pakalpojumu jomas uzņēmumā ir atšķirīga no grāmatvedības uzņēmumā, kas tikai pārdod produktus un preces. Pakalpojumu jomas uzņēmumiem ir īpašas prasības: rēķini bieži balstās uz patērēto laiku, bieži veic izbraukumu darbus/vizītes, atšķiras veids finanšu pārskatiem. SolCraft programmatūrā visa šī funkcionalitāte jau ir iestrādāta pēc noklusējuma.

Visaptverošā SolCraft grāmatvedības programma, kas paredzēta pakalpojumu sniedzējiem, piedāvā pilnus finanšu pārvaldības instrumentus. Grāmatvedības funkcijas ietver spēju skatīt/pārbaudes/maksāt rēķinus, izsekot izdevumiem, pārvaldīt algas/personālu, veidot pasūtījumus un rēķinus piegādātājiem, pārvaldīt debitoru parādus, izveidot budžetu, veikt visa veida bankas operācijas, izveidot augstākā līmeņa finanšu pārskatus.

Spēja izsekot darba laiku un sekot servisa darbu grafikiem ir svarīga iezīme pakalpojumu jomas uzņēmumiem. Daudzi komerciālie pakalpojumu sniedzēji izmanto šos darbu pārvaldības instrumentus, lai ieplānotu speciālistu un citu darbinieku laiku. Darba organizācija un vadība SolCraft programmatūrā ir optimizēta, lai izsekotu regulāriem darbiem un ietver sevī iespēju norēķināties pēc noteiktiem laika tarifiem, vai par konkrētiem pakalpojumiem. Profesionālo pakalpojumi uzņēmumiem, būtisks ir laika uzskaites un norēķinu modulis, kas nodrošina elastīgu rēķinu izveidi. Izpildītājs parasti izmanto arī darba izmaksas aprēķinus, kas paredzēti, lai izsekotu izdevumus par darbiem, to izmaksām, patērēto materiālu un darbaspēka resursiem, dinamiskām pārejām no darba uz darbu. Lielākajai daļai tirdzniecības un pakalpojumu jomas uzņēmumu, SolCraft programmatūrā ietvertā darba uzdevumu pārvaldības funkcija būs labākā izvēle, jo tā nodrošina instrumentus, kas paredzēti, lai palīdzētu pakalpojumu sniedzējam ikdienas uzdevumu risināšanā.

Speriet nākamos soļus! Ja jūs esat gatavs sakārtot savu biznesu, ieviest un izmantot jaunākās pakalpojumu biznesa programmatūras iespējas, mēs varam palīdzēt. Mūsu programmatūras speciālisti labprāt palīdzēs jums izprast SolCraft programmatūras priekšrocības un pienesumu Jūsu biznesam. Sāciet jau šodien!

image