Būvniecība

Mūsdienu konkurences un straujā attīstības ritma apstākļos, būvniecības projektu un objektu  pārvaldība jau sen ir kļuvusi par komplicētu uzdevumu, kur uzņēmuma vadībai svarīgi jebkurā laikā gūt reālu pārskatu par konkrēto objektu stāvokli, progresu, reālajām izmaksām un patērētajiem un nepieciešamajiem resursiem.

Cik īsti būvnieka biznesam izmaksā neefektīva objektu pārvaldība, un kādas tad ir galvenās mūsdienu problēmas būvniecības objektu un projektu pārraudzībā?

Dokumentu pārvaldība un aprite. Mūsdienu būvniecības objekts nav tikai līguma parakstīšana starp pasūtītāju un izpildītāju – mūsdienās pats būvniecības process sastāv no neskaitāmām atļaujām, apakšprojektiem, apakšuzņēmēju un piegādātāju līgumiem, sertifikātiem, pavadzīmēm, aktiem, utt., utjpr. Ir praktiski neiespējami šim visam izsekot ar tēvutēvu metodēm, visus dokumentus saliekot mapītēs, un vēlāk cerot atrast vajadzīgo. Mūsdienīgs situācijas risinājums ir jaudīga elektroniska dokumentu reģistrācijas, aprites un pārvaldības sistēma, kas ļauj īsā laikā atrast vajadzīgos dokumentus.

Savlaicīgi brīdinājumi par svarīgiem notikumiem. Ne mazāk svarīga par pašiem dokumentiem un atļaujām ir to darbības un derīguma termiņu kontrole. Šim nolūkam brīdinājumu sistēmai dokumentu pārvaldībā ir izšķiroša nozīme – daudzas atļaujas un sertifikātus dažu dienu laikā atjaunot nav iespējams. Savukārt savlaicīgi saņemot brīdinājumu no sistēmas, iespējams visu nokārtot bez panikas jau laicīgi.

Materiālo vērtību aprites kontrole. Projektu biznesā bieži pastāv problēma ar nozaudētām, neuzskaitītām, utt. materiālajām vērtībām, kuras tiek izdalītas uz noteiktu laiku (celtniecības mašīnas, instrumenti, utml.). Risinājums ir vienotas materiālu uzskaites sistēmas ieviešana, kur reģistrē visu materiālo vērtību kustību – nosūtīšanu uz/starp objektiem, atbildīgās personas, utt.

Projektu statusa kontrole. Uzņēmuma vadībai jebkurā brīdī ir svarīgi redzēt – kurā stadijā ir pats objekts, cik naudas iztērēts pret plānoto, cik vēl jāapgūst, kad prognozēts objektu pabeigt. Sekojot šim visam elektroniski, izteikti samazinās neprognozētu aizturu un kavējumu risks, paātrinās nepieciešamo lēmumu pieņemšana.

Automatizēta finanšu kontrole. Mūsdienās praktiski visi maksājumi būvniecībā tiek kārtoti elektroniski – tie ir ērti un viegli kontrolējami. Savukārt to izsekojamība un konkrēto norēķinu veikšana bieži vien vēl ir grāmatveža roku darbs. Ieviešot elektronisku uzņēmuma iekšējo finanšu kontroles sistēmu, visi finanšu jautājumi risinās daudz operatīvāk – nav vairs nemitīgi jākonrolē izmaksas, limiti, atbildīgās personas, maksājumu datumi un paši maksājumi – Jūsu vietā šo uzņemas darīt datorizēta finanšu pārvaldības sistēma

Biznesa rentabilitātes un peļņas analīze. Uzņēmuma vadībai ir svarīgi redzēt reālo peļņu par katru objektu – cik tad īsti galu galā ir nopelnīts no konkrētā objekta. Cik klients ir samaksājis parasti var saprast ātri pēc bankas izdrukas – savukārt laikā izstieptā izdevumu daļa ar izmantotajiem materiāliem, mašīnām, iekārtām darba algām, u.c. resursiem bieži vien nepareizi rēķinot rada maldīgu ainu. Piemēram iekārtas un darbinieki var secīgi vai paralēli būt nodarbināti vairākos objektos – šai gadījumā vitāli svarīgs ir atbilstošs izmaksu sadalījums, lai iegūtu pareizu rezultātu un neiedzīvotos zaudējumos.

Kā padarīt uzņēmuma darbību efektīvāku un celt rentabilitāti?
Viens no instrumentiem, kas risina gan augstākminētās problēmas, gan citas ikdienas situācijas būvniecības un projektu biznesā ir SIA SolCraft programmatūras komplekss FinaWin. FinaWin funkcionalitāte automatizē praktiski visas būvniecības uzņēmuma aktuālās darbības jomas:

  • Finanses un dokumenti, budžetu kontrole un Lietvedība;
  • Projektu un objektu pārvaldība, kontrole;
  • Pamatlīdzekļi un materiālās vērtības;
  • Algas un personāldaļa;
  • Noliktava, preces un pakalpojumi.

Piesakieties  bezmaksas konsultācijai vai programmas demonstrācijai!

Mūsu klientu menedžeris ar Jums sazināsies un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem, kā arī vienosies ar Jums par programmas demonstrācijai ērtāko laiku.