Kā “Solcraft” palīdz organizēt 2500 darbinieku darbu vienā no lielākajām mazumtirdzniecības ķēdēm latvijā “Mego”

image

“Mego” ir 1999. gadā atvērts mazumtirdzniecības tīkls, kurā līdz šim ir vairāk nekā 90 veikalu lielākajās Latvijas pilsētās: Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Ventspilī, Rēzeknē un citās. Šobrīd “Mego” ir darba devējs vairāk nekā 2500 darbiniekiem.

Produkti

Uzdevums

imagePirms sazināšanās ar “Solcraft” par iespējamo programmas ieviešanu “Mego” izmantoja pašu izstrādātu sistēmu, lai pārvaldītu algas un personāla uzskaiti, taču laika gaitā sistēma novecoja un to uzturēt kļuva nepraktiski. Šī iemesla dēļ “Mego” vadība sāka meklēt gatavu ERP sistēmas risinājumu. Galvenā prasība ERP sistēmai bija iespēja nesāpīgi pāriet no vecā risinājuma uz jauno. Turklāt, izvēloties programmatūras nodrošinātāju, “Mego” vadībai bija svarīgi, lai pakalpojuma sniedzējam būtu pieredze ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem ar līdzīgu personāla lielumu, jo bija paredzēts, ka risinājumu lietos  tūkstošiem darbinieku visā tīklā. 

Rūpīgi apsverot vairākas ERP sistēmas, “Mego” vadība nolēma uzsākt sadarbību ar “Solcraft”. “Solcraft” ERP sistēma izrādījās piemērota efektīvai un ātrai pārejai. Firmai bija arī pieredze ar klientiem no mazumtirdzniecības: uzsākot sadarbību ar “Mego”, mūsu klientu vidū jau bija “top!” un “Rimi”. 

Papildus produktam “Algas un personāls” “Mego” vadību ieinteresēja arī “HR portāls” —  cits mūsu produkts, kas vienkāršo iekšējo komunikāciju starp darbiniekiem,   nodaļu vadītājiem un personāldaļu. No visām produkta piedāvātājām funkcijām, visvairāk darbu spēja automatizēt ar iespēju plānot un veikt izmaiņas darba laika grafikos un tūkstošiem darbinieku darba tabelēs. 

Risinājums

imageProduktu “Alga un personāls” un “HR portāls” ieviešana ar turpmāku pielāgošanu klienta biznesa procesiem.

Labākās projekta fīčas

Personāls un alga

Datu imports no iepriekš izmantotās sistēmas. Iepriekš “Mego” izmantoja pašu izstrādātu, novecojušu sistēmu, ko uzturēt laika gaitā bija kļuvis nepraktiski. Imports tika veikts, izmantojot “Solcraft” izveidotos datu pārnešanas šablonus;

Nodokļu informācijas imports no EDS;

Atvērto slimības lapu imports no EDS. Šī funkcija par 90% automatizē darbu ar slimības lapām ERP sistēmā un palīdz pareizi aprēķināt algas, ņemot vērā virsstundas;

Iepriekšējā mēneša virsstundu pārrēķins. Šī funkcija ir nepieciešama, ņemot vērā tirdzniecības tīkla darbinieku skaitu. Tā palīdz pareizi aprēķināt virsstundas, ieskaitot aprēķinā atvērtās slimības lapas;

Grāmatojumu eksports uz pašu izstrādātu ārējo grāmatvedības sistēmu. Grāmatojumi ir iepriekš sadalīti pa nepieciešamajiem analītiskajiem griezumiem;

Izpildrakstu imports;

Nakts darba stundu aprēķināšanas algoritmu uzlabojumi, ņemot vērā spēkā esošās likumdošanas normas;

Automātiska dokumenta drukas formu izveide, pamatojoties uz sistēmā pieejamo informāciju. Funkcijas ieviešana samazināja manuālā darba apjomu par 86%;

Dažādu veidu papildu atvaļinājumu uzskaite ar automātisku kompensāciju aprēķināšanu (ja nepieciešams).

HR portāls

Sistēma ļauj izveidot un rediģēt darbinieku darba grafikus. Darba grafika rediģēšanu var veikt viena mēneša ietvaros;

Darba tabeles tiek veidotas automātiski, pamatojoties uz izveidotajiem darba grafikiem;

Slimības lapas uzreiz tiek atspoguļotas gan darba grafikā, gan darba tabelē;

Dati par darba tabelēm uzreiz tiek pārsūtīti uz moduli “Alga” — tas ir nepieciešams pareizam algas aprēķinam;

Savā personīgajā kontā ir iespējams izveidot pieteikumu atvaļinājumam un nosūtīt to vadītājam uz apstiprinājumu;

Savas norēķinu lapas var apskatīt personīgajā kontā.

Atsauksme par darbu ar solcraft

Jau gadu esam priecīgi sadarboties ar “Solcraft” — visu “Mego” filiāļu darbinieki augstu vērtē “HR portālu”, jo, pateicoties tam, komunikācija ir kļuvusi daudz vienkāršāka attiecībā uz darba maiņu plānošanu un saskaņošanu. Savukārt mēs, uzņēmuma vadība, novērtējam elastību, ko “Solcraft” risinājumi ir devuši mūsu biznesam. Piemēram, mēs nebaidāmies no administratīvajām grūtībām, kas var rasties, pieņemot darbā lielu darbinieku skaitu, atverot jaunu veikalu.

Ir jautājumi?

Reģistrējieties Solcraft demo – mēs parādīsim un pastāstīsim visu par mūsu sistēmu jums izdevīgā laikā.